You are currently viewing 500 metų kalendorius

Kalendorių kolekcininkas Pijus Brazauskas
Alytaus naujienos 2018 gruodžio 4 d.

Lietuvoje sukurtas unikalus 500 metų kalendorius

Mintis sukurti paprastą, bet kartu efektyvų kalendorių, tinkamą naudotis ilgą laiką, kirbėjo seniai. Dirbdamas Skriaudžių buities muziejuje, šio muziejaus 30 – mečio proga surengiau trijų šimtų kalendorių parodą. Ji turėjo didelį pasisekimą lankytojų tarpe, todėl po keleto metų kalendorių kolekcija išaugo iki 3000, o per 10 metų jų buvo jau virš 8 tūkstančių. Tuomet lankytojai šią kolekciją jau seniai vadino Skriaudžių kalendorių muziejumi.

Šio muziejaus kolekciją apžiūrėjo Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus su ponia Alma, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, žymus menininkas ir fotografas Rimantas Dichavičius ir daugiau žymių žmonių. Nemaža kolekcijos dalis buvo parodyta Seime. Tuo labiau, kad tai buvo didžiausia kalendorių kolekcija Lietuvoje.

Netrukus išėjau į užtarnautą poilsį ir visą šią kolekciją palikau Skriaudžiuose, bet savo pomėgio neatsisakiau ir toliau domėjausi kalendoriais, rinkau, sisteminau, gaminau pats, rengiau parodas Kauno, Marijampolės, Kalvarijos mokyklose, bibliotekose.

Ekskursijų, parodų metu lankytojams sakydavau „nepirkite kasmet kalendorių“ ir pasakydavau kada tinkamas vienų ar kitų metų kalendorius, pav. šiems 2018 metams tinkamas yra 2007 arba 2001 metų. Ateičiai jis bus tinkamas tik po 11 metų – 2029, o sekantiems 2019 metams galite paieškoti 2013 arba 2002 metų. Ateityje toks kalendorius tiks taip pat tik po 11 metų – 2030 – siems.

Ir štai per tuos du dešimtmečius „tarp kalendorių“ savo rankomis pervertęs ne vieną dešimtį tūkstančių, suradau raktą kaip pagaminti nedidelės apimties leidinį, kuris būtų tinkamas 500 metų. Tai padaryti leido žinojimas, kad kalendorius po tam tikro laiko kartojasi. Todėl teko padaryti kalendorių prasidedantį kiekvienai savaitės dienai kuomet prasideda Naujieji metai. Pakako padaryti 7 kalendorius nekeliamiesiems metams ir tiek pat lentelių keliamiesiems bei dar vieną lentelę kaip instrukciją, su kuria lengva surasti kurią savaitės dieną prasideda Naujieji metai.

Sukūręs tokį kalendorių, parodžiau jį Kaune esančios kalendorių leidyklos direktoriui Aurelijui Noruševičiui (su juo bendravau visą laiką dirbdamas Skriaudžiuose).

Jo padedamas ir patariamas abu bendradarbiaudami, išleidome kalendorių tinkamą naudotis 500 metų (nuo 1700 iki 2200 metų) ir pavadinome „Laisvalaikio žinynas su 500 metų kalendoriumi“. Gal kai kas ir paklaus o koks tikslas daryti kalendorių praėjusiems 300 metų.

Jis sukurtas žingeidiems žmonėms, istorikams, mokytojams, genealoginių medžių sudarinėtojams, kuriems rūpi išsiaiškinti, kokią savaitės dieną nutiko vienoks ar kitoks įvykis arba kada gimė žmogus. Čia rasite populiarių žinių apie Žemę, Galaktiką, Vandenio erą ir net apie pasaulio pabaigą.

Štai imkime kad ir 1700 metus (ar žinote, kad nors jie dalijasi iš 4 bet yra nekeliamieji!) spalio 5 – oji buvo antradienis. Jeigu tai buvo, pavyzdžiui, mano proprosenelio gimimo diena, tuomet galiu pasakyti, kad jis buvo gabus, ypač muzikai (galima įtarti, kad jis buvo kaimo muzikantas?)

Jeigu būtų gimęs sekmadienį – sakyčiau, kad buvo geras žmogus ir dar pamaldus. Yra pastebėjimų ir kitoms savaitės dienoms. Bet svarbiausia, kad tokios nuostatos pasitvirtino realiame gyvenime nustatinėjant gimtadienius muziejaus ar parodų lankytojams.

Išanalizavęs daugelį kalendorių nustačiau ir šv. Velykų datas buvusias 20 amžiuje ir būsiančias 21 amžiuje (nuo 1900 iki 2100 metų.)

Taigi, įsigiję tokį kalendorių žinokite, kad jis bus tinkamas ne tik Jums, bet ir Jūsų vaikams, anūkams, proanūkiams ir dar daugiau… Ir dar kartą pakartosiu: „nepirkite kasmet kalendoriaus…“