Pomėgis – rinkti senus kalendorius

Algis  Vaškevičius . „Draugas“  (laikraštis JAV) 2011 m. gegužės 17 d.

70 metų ekonomistas Pijus Brazauskas, gyvenantis Kaune, turi patį gausiausią Lietuvoje kalendorių rinkinį. 1997 metais Prienų rajone, Skriaudžiuose, jis atidarė kalendorių muziejų, kuriame dabar - apie 10 tūkstančių kalendorių iš maždaug pusšimčio pasaulio valstybių.

Naujiems metams – nauji kalendoriai


Edvardas Šulaitis . „Amerikos lietuvis“(JAV) 2007 m. sausio 6 d.

Dar gerokai prieš Naujuosius metus knygynuose ir kitose parduotuvėse pasirodo daugybė kalendorių ateinantiems metams. Jeigu anksčiau Lietuvoje sieniniai kalendoriai būdavo retenybė, tai dabar jų išleidžiama gana daug. O šių kalendorių meistras mūsų tėvynėje yra fotografas Zinas Kazėnas, kuris prieš Kalėdų šventes mums atsiuntė jau 30-ąjį savo kūrybos sieninį kalendorių, išleistą 2007-iesiems...