500 metų kalendorius

Kalendorių kolekcininkas Pijus Brazauskas
Alytaus naujienos 2018 gruodžio 4 d.

Lietuvoje sukurtas unikalus 500 metų kalendorius

Mintis sukurti paprastą, bet kartu efektyvų kalendorių, tinkamą naudotis ilgą laiką, kirbėjo seniai. Dirbdamas Skriaudžių buities muziejuje, šio muziejaus 30 – mečio proga surengiau trijų šimtų kalendorių parodą. Ji turėjo didelį pasisekimą lankytojų tarpe, todėl po keleto metų kalendorių kolekcija išaugo iki 3000, o per 10 metų jų buvo jau virš 8 tūkstančių.

Skriaudžių buities muziejui 35-eri

Pijus Brazauskas. Skriaudžių buities muziejaus direktorius
Muziejininkystės biuletenis 2002'5-6

2002 m. spalio 26-ąją Skriaudžių buities ir Kalendorių muziejai atšventė 35-erių ir 5-erių metų sukaktis. Mintimis apie muziejų įkūrimą, rūpesčius ir džiaugsmus dalijasi jų įkūrėjas ir direktorius Pijus Brazauskas...

Skriaudžių buities muziejaus kalendorių kolekcija

Pijus Brazauskas. Skriaudžių buities muziejaus direktorius
Lietuvos muziejų rinkinių kaupimas ir tyrimas. 2010 liepos 3 d.

Buities muziejus pripildytas senovinių ir netolimos praeities buities eksponatų daugiausia iš vietinių kaimų.

1997 m., švenčiant šio muziejaus įkūrimo 30-metį, buvo sumanyta suruošti naują kalendorių parodą. Iš vietinių gyventojų buvo gauta beveik 300 įvairių kalendorių. Dar kelis eksponatus gavome iš kitų Lietuvos vietovių.

„Titanikas“ ir … Veiveriai

Pijus Brazauskas, Skriaudžių buities muziejaus direktorius
„Gyvenimas“ 2001 m. balandžio 11 d.

Garsusis „Titanikas“ ir ... Veiveriai

Tai ne sapnas ir ne pasaka, o sensacinga tiesa. „Titanike“ plaukė ir nuskendo vienintelis lietuvis kunigas Juozas Montvila, su kuriuo Seinų dvasinėje seminarijoje beveik 5 metus mokėsi kunigas Vincas Dumčius, 18 metų klebonavęs Veiverių parapijoje ir dar 28 metus čia buvęs kunigu altarista.

Bus 2000 kalendorių

Pijus Brazauskas. Skriaudžių buities muziejaus direktorius
„Kauno diena“ 1997 m. gruodžio 23 d.

Apsilankiusieji Skriaudžių buities muziejuje teigia, jog tai yra mažosios Rumšiškės. Praėjusią vasarą pažymėta šio muziejaus 30 metų sukaktis. Ta proga sumanyta rengti ir kalendorių parodą, nors fonduose jų buvo tik vienas. Per keturis mėnesius surinkta 400 įvairių kalendorių. Dabar jų daugiau kaip 600. Tai galėtų būti gera Kauno apskrities kalendorių muziejaus pradžia. Manau, iki 2000-ųjų galima surinkti ir porą tūkstančių kalendorių...