1AnytaVyro motina18PusbrolisDėdės ar tetos sūnus
2AnūkasDukters ar sūnaus sūnus19PusseserėDėdės ar tetos duktė
3AnūkėDukters ar sūnaus duktė20SeserėčiaSesers duktė
4BrolienėBrolio žmona21SeserėnasSesers sūnus
5BrolėnasBrolio sūnus22SeservaikisSesers vaikas
6BrolėčiaBrolio duktė23SenelėTėtės ar mamos mama
7BrolvaikisBrolio vaikas24SenelisTėtės ar mamos tėtė
8DėdėTėtės ar mamos brolis25SūnėnasBrolio sūnus
9DėdienėDėdės žmona26SvainėŽmonos sesuo
10DieverisVyro brolis27SvainisSesers vyras
11DukterėčiaBrolio duktė28ŠešurasVyro tėvas
12KrikštatėviaiKrikšto tėvai29TetaMamos sesuo
13MartiSūnaus žmona30TetėnasTetos vyras
14MošaVyro sesuo31UošvėŽmonos motina
15NašlėŽmona, mirus vyrui32UošvisŽmonos tėvas
16NašlysVyras, kurio žmona mirusi33ŽentasDukters vyras
17PatėvisAntrą … kartą ištekėjusios mamos vyras34PamotėAntrą … kartą vedusio tėvo žmona