Po to kai rašėme

„Valstiečių laikraštis“   1988 m. rugsėjo 8 d.        Nr. 108(6581)

Valstiečių laikraščio“ 50 nr. taip pavadintame korespondento Vytauto Masikonio straipsnyje buvo rašoma, kad Prienų rajone nesaugojami praeities reliktai, dūlėja 1200 kraštotyrininkų surinktų eksponatų, „Dainavos“ kolūkyje apleista suvalkietiška stuba, pūva eksponatai, sugriauta klėtelė. Reikia susirūpinti ir Išlaužo žuvininkystės ūkyje esančiu muziejumi, kuriame sukaupti unikalūs 1935 metų valstiečių streiko dalyvių atsiminimai.

Pirmiausia į publikaciją atsiliepė respublikos Kultūros ministerijos muziejų ir kultūros paminklų apsaugos valdybos viršininkas E. Misiulis. Kultūros ministerija pripažįsta, kad V. Masikonio straipsnyje „Pradangino, užrakino, sunaikino“ keliami opūs kultūros vertybių išsaugojimo, visuomeninių muziejų veiklos klausimai. „Mes kreipėmės į Prienų rajono vykdomąjį komitetą, prašydami imtis priemonių padėčiai ištaisyti, – rašo E. Misiulis. – Kauno istorijos muziejus įpareigotas suteikti prieniečiams mokslinę metodinę ir kitą paramą.“

„Dainavos“ kolūkio pirmininkas A. Sinkevičius, visuomeninių organizacijų vadovai redakciją informuoja, kad minėtas straipsnis „apsvarstytas kolūkio valdybos, partinio ir profsąjungos komiteto posėdyje. Pastatai perkelti į Skriaudžių gyvenvietę prie kanklininko Prano Puskunigio sodybos. Pastatyta klėtis kanklių muziejui. Seni eksponatai atnaujinti, paskirtas atsakingas asmuo eksponatams rinkti ir saugoti.“

Koks maždaug 1200 retų eksponatų, dūlėjančių Prienų senelių namų kambariūkštyje, likimas? Rajono vykdomojo komiteto pirmininko V. Maruškevičiaus atsakyme (kalbos ir stiliaus netaisome) skaitome: „Dėl kraštotyros entuziasto Vytauto Degučio surinktų eksponatų likimo kritika rajono kraštotyrininkams teisinga ir matomai jie padarys atitinkamas išvadas.“

Tame straipsnyje rajono kraštotyrininkai nebuvo kritikuojami. Priešingai – jų pastangos, entuziazmas – surinkti per 1000 retų eksponatų – verti pagarbos. Ir kokias jie gali padaryti „atitinkamas išvadas“ be konkrečios rajono vykdomojo komiteto paramos, kurios laukia dešimtmečius? O V. Maruškevičius rašo: „Rajono vykdomasis komitetas dėl visuomeninių pastatų stokos muziejaus patalpų klausimu Prienų mieste nesvarstė.“ Beje, atsakyme rašoma, kad „1989 metais baigsime statyti kultūros namus. Atsiradus laisvų patalpų – surasime jas ir Prienų visuomeniniam muziejui, kuris ateityje galėtų peraugti į valstybinį rajono kraštotyros muziejų.“

Prienuose restauruotas XVIII šimtmečio istorinis ir architektūros paminklas – Popierinė. „Dabartiniu metu vykdomasis komitetas nagrinėja galimybes, kaip ateityje efektyviau panaudoti Popierinės patalpas. – skaitome atsakyme. – Nuomonių įvairių yra.“

O reikia vieningos.