Bus 2000 kalendorių

Pijus Brazauskas. Skriaudžių buities muziejaus direktorius
„Kauno diena“ 1997 m. gruodžio 23 d.

Apsilankiusieji Skriaudžių buities muziejuje teigia, jog tai yra mažosios Rumšiškės. Praėjusią vasarą pažymėta šio muziejaus 30 metų sukaktis. Ta proga sumanyta rengti ir kalendorių parodą, nors fonduose jų buvo tik vienas. Per keturis mėnesius surinkta 400 įvairių kalendorių. Dabar jų daugiau kaip 600. Tai galėtų būti gera Kauno apskrities kalendorių muziejaus pradžia. Manau, iki 2000-ųjų galima surinkti ir porą tūkstančių kalendorių...

Pradangino, užrakino, sunaikino ….

Po to kai rašėme

„Valstiečių laikraštis“ 1988 m. rugsėjo 8 d. Nr. 108(6581)

Valstiečių laikraščio“ 50 nr. taip pavadintame korespondento Vytauto Masikonio straipsnyje buvo rašoma, kad Prienų rajone nesaugojami praeities reliktai, dūlėja 1200 kraštotyrininkų surinktų eksponatų, „Dainavos“ kolūkyje apleista suvalkietiška stuba, pūva eksponatai, sugriauta klėtelė. Reikia susirūpinti ir Išlaužo žuvininkystės ūkyje esančiu muziejumi, kuriame sukaupti unikalūs 1935 metų valstiečių streiko dalyvių atsiminimai...

Pradangino, užrakino, sunaikino ….

Vytautas  Masikonis .
„Valstiečių laikraštis“   1988 m. balandžio 26 d.        Nr. 50

Prienietis Leonas Baranauskas laiške redakcijai rašo, kad Išlaužo žuvininkystės ūkyje yra muziejus. Jame sukaupta daug unikalių eksponatų, pasakojančių apie rajono darbo žmonių kovą už Tarybų valdžią, 1935 metų valstiečių streiką, susirėmimus su buržuaziniais nacionalistais pokario metais. Dabar šis muziejus uždarytas .......

Ar bus pakeistas kalendorius?

J. Suras.
„Tarybinis mokytojas“ 1967 m. kovo 18 d. Nr. 22 (1173)

Kiek dienų metuose? Kiekvienas mokinys nemirktelėjęs atsakys: „365 arba 366“ – ir suklys. Tiek
lapelių kalendoriuje, o saulės metus – vieną Žemės apsisukimo aplink Saulę periodą – sudaro
vidutiniškai 365,24219 paros arba, ne taip tiksliai, 365 dienos 5 valandos 48 minutės ir 46 sekundės. Iš
šito priedo pilnos paros niekaip nepadarysi, o kalendoriuje dėl patogumo būtinai turi būti pilnas parų
skaičius....